गुरुवार, 10 जुलाई 2008

शिर्डी मन्दिर

शिर्डी मन्दिर
बाबा के चरणबाबा की समाधी

बाबा की समाधी

साईं बाबा का ओरिजनल चित्रतत्याकोते पाटिल

तत्याकोते पाटिल

साईं भक्त शामा

साईं भक्त शामा

म्हालसापति

म्हालसापति

काका साहेब दीक्षित

काका साहेब दीक्षित

साईं चरित्र के लेखक श्री हेमाद पन्त

साईं चरित्र के लेखक श्री हेमाद पन्त

दास गनु

दास गनु

बापू साहब बूटी

बापू साहब बूटी